Το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Εορδαίας επέβαλε σε φερόμενο ιδιοκτήτη, που προέβη σε αυθαίρετες εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων (πολεοδομική παράβαση), σε οικοδομή επί της οδού Μακεδονομάχων στην Πτολεμαΐδα, την εξ΄ άπαξ καταβολή προστίμου ύψους 2000 €, (διπλάσιο του προστίμου ανέγερσης, για την οριστική διατήρησή τους.