Το I.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο συμβάλλει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων της περιοχής μας, προετοιμάζοντας τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετά λιγνίτη περιόδου. Προσφέρει απαραίτητα εκπαιδευτικά εφόδια στους καταρτιζόμενους ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στηρίζει την επανακατάρτιση του τεχνικού προσωπικού και δημιουργεί νέες ειδικότητες/προγράμματα εστιασμένα στον τομέα της καθαρής Ενέργειας.

Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την ανταπόκριση στο αίτημα μας για την παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης.

Πηγή: Olga Poutachidou