Η στιγμή της ορκωμοσίας!

Ένα λεπτό που σηματοδοτεί μια νέα ακαδημαϊκή αρχή.

Ως μέλος ΔΕΠ, πλέον, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, στο –αγαπημένο– Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: Αναστασία Γιαννακοπούλου