Χρήστος Ελευθερίου: Το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.

Επέκταση του αρδευτικού Σερβίων προς το οικισμό των Γουλών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο περιφερειάρχη μας για τα υλικά του έργου που μας παραχώρησε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της τεχνικής μας υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου.

Εμπνευστής και πρωταγωνιστής του έργου ο πρόεδρος των Γουλών ο Δημήτρης Δρογούτης.

Γίνεται ναι γίνεται με την προσπάθεια όλων να χτυπήσουμε την κατασπατάληση υδάτινων πόρων.