Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού (Δευτέρα-Παρασκευή)

Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού (Σάββατο-Κυριακή)