Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική συνάντηση που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (Ε.Υ.Δ.. Π.Δ.Μ.) με θέμα τον απολογισμό 1ου εξαμήνου 2022 των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών:

•Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Γρηγορίου Τσιούμαρη και

•Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού κας Όλγας Πουταχίδου,

την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022, στις 19:00 – 20:00,στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Εορδαίας, στην Πτολεμαΐδα.

Ειδικότερα θα γίνει απολογισμός:
της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 2014-2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020), καθώς και της πορείας σχεδιασμού του Ε.Π. Π.Δ.Μ. 2021-2027.

Στο χώρο υλοποίησης της συνάντησης θα τηρηθούν τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Γρηγόριος Τσιούμαρης

Η Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Όλγα Πουταχίδου