Έγκριση 56 νέων θέσεων εργασίας στον ΕΛΓΑ. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εργασίας που ανακοινωθήκαν.

Ο ΕΛΓΑ εγκρίνει την πρόσληψη:

• τριάντα τριών (33) υπαλλήλων συμβασιούχων του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, για τα Υποκαταστήματα Αγρινίου (2), Αθήνας (2), Αλεξανδρούπολης (2), Βέροιας (2), Ηρακλείου (1), Θεσσαλονίκης (3), Ιωαννίνων (1), Καβάλας (1), Κοζάνης (4), Λαμίας (3), Λάρισας (3), Πάτρας (2) και Τρίπολης (1), και την Κεντρική Διοίκηση (6) του ΕΛΓΑ.

• είκοσι τριών (23) υπαλλήλων συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, για τα Υποκαταστήματα Αγρινίου (2), Αλεξανδρούπολης (1), Βέροιας (1), Ηρακλείου (2), Θεσσαλονίκης (3), Ιωαννίνων (2), Καβάλας (1), Κοζάνης (5), Πάτρας (3) και Τρίπολης (3), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, για την ολοκλήρωση του πρόσθετου διοικητικού έργου, λόγω των ζημιών από τις εκτεταμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού καθώς και τις ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες από τα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias», οι οποίες εντάχθηκαν στην «Κρατική Αρωγή» και σε ad hoc πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, με θεσμικά διαφορετική αντιμετώπιση.

Πηγή:dnews.gr