Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, ώρα 8 μ. μ. ο Σύλλογος Λάκκος του Μάγγανη έχει Γενική Συνέλευση στο Στέκι του επί της οδού Βουλγαροκτόνου 3
Θα ακολουθήσουν εκλογές οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι  9.30.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 19η Φεβρουαρίου.

Το ΔΣ του Συλλόγου