Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο Αμφιθέατρο του Συλλόγου.