Τα παρακάτω έργα και μελέτες προτάθηκαν προς ένταξη για χρηματοδότηση στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της ΠΕ Κοζάνης, από την Αντιπεριφερειάρχη Κατερίνα Δαδαμόγια κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ την Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

– Εξοπλισμός γεώτρησης στην θέση Σλάτεινα του Δροσερού Εορδαίας, προϋπολογισμού 51.000 ευρώ

– Αποπεράτωση γέφυρας Μπέλεϋ Διλόφου, προϋπολογισμού 5.000 ευρώ

– Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023, προϋπολογισμού 340.000 ευρώ

– Έρευνα τεχνικών δεδομένων πεδίου & προτάσεις λειτουργικού επανασχεδιασμού δικτύου λιμναίων υποδομών Πολυφύτου, προϋπολογισμού 27.650 ευρώ

– Εξειδικευμένη βυθομετρική & τοπογραφική αποτύπωση τριών λιμναίων θέσεων Πολυφύτου, προϋπολογισμού 28.150 ευρώ

Κατά την ίδια συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε τη συνέχιση των διαδικασιών δημοπράτησης στα παρακάτω έργα, που αφορούν το Δήμο Σερβίων:

– Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορρεύματος στην περιοχή «Τζιτζιφός» προϋπολογισμού: 73.000 ευρώ (έγκριση 1ου πρακτικού)

– Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων προϋπολογισμού: 1.770.000 ευρώ (έγκριση 1ου πρακτικού)