Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης χορήγησαν στη ΔΕΥΑΚ άδεια εκσκαφής του οδοστρώματος στην οδό Φόρη Βασιλείου την Πέμπτη και στην οδό Γεωργίου Σαραντάρη Πέμπτη και Παρασκευή λόγω διερεύνησης διαρροής του κεντρικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης. Πλέον αυτές οι εικόνες είναι γνώριμες στους κατοίκους της πόλης .Διαρροές παντού στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Ευτυχώς έχουμε καλοκαίρι και δεν υπάρχουν και στην τηλεθέρμανση.

Ι.Π.