Τις νέες αρμοδιότητες της που είναι η αδειοδότηση και η παρακολούθηση έργων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα ξεκινά να εξασκεί η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων.

Πιο συγκεκριμένα, και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ΕΔΕΥ προχωρά στην επανεπεξεργασία σεισμικών δεδομένων που είχαν ληφθεί κατά την προετοιμασία των προηγούμενων γύρων παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων, προκειμένου να εντοπίσει υπόγειες «αποθήκες» CO2.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρώτη υποψήφια περιοχή με τις κατάλληλες γεωλογικές δομές είναι τα Γρεβενά. Κι εκεί εστιάζει την έρευνα της σε πρώτο στάδιο η ΕΔΕΥ.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της εταιρείας έλαβε στα τέλη Ιουλίου απόφαση για τη διενέργεια διαγωνισμού που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2022 ώστε να αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρεία έργο για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων. Το ύψος της σύμβασης εκτιμάται σε 230.000 ευρώ.

Πηγές σημειώνουν πως το ενδιαφέρον βιομηχανιών για την αποθήκευση CO2 είναι μεγάλο στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και του περιορισμού του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Η αποθήκευση CO2 είναι μια τεχνολογία μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, καθώς επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών CO2 και πρόκειται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το CCS περιλαμβάνει μια διαδικασία τριών σταδίων:

(1) δέσμευση CO2 από βιομηχανικές δραστηριότητες όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή τσιμέντου, χάλυβα και αλουμινίου, πετροχημικών, κ.α.,

(2) μεταφορά του δεσμευμένου CO2 μέσω πλοίου ή αγωγού σε καθορισμένη περιοχή αποθήκευσης και

(3) τη μόνιμη αποθήκευση του CO2 σε συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς. Οι τεχνολογίες CCS μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την απομάκρυνση του υπάρχοντος CO2 από την ατμόσφαιρα.

Πηγή:energypress.gr