Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η πείρου -Δυτικής Μακεδονίας οι περιβαλλοντικοί όροι για το «Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 92 MW στη θέση «Μονή Ζάβορδας» της Δ.Ε. Παναγιάς του Δήμου Δεσκάτης. Φορέας του έργου: ILIAKO POWER IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Θα τοποθετηθούν 167.300 Φ/Β ισχύος 550 W ο έκαστος , καθώς 481 inverters σε έκταση 1.088.879 τ.μ.. Η περιοχή του έργου εμπίπτει σε περιοχή του Ν.3937/2011.Βρίσκεται εντός καταφυγίου Άγριας Ζωής «Ζάβορδα (Παναγιάς )».

Ι.Π.