Η ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ενημερώνει τους δημότες της, ότι οι συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, θα εμφανίζονται στο εξής στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ.

Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες του Δήμου Εορδαίας, οι οποίοι δηλώνουν τους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης στα έξοδα της επιχείρησής τους, να δηλώσουν στην υπηρεσία ύδρευσης της ΔΕΥΑΕ –δια ζώσης- τις επαγγελματικές τους παροχές, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως ενοικιαστές (προσκομίζοντας Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο εκτυπωμένο από το TAXISnet ·σε περίπτωση μίσθωσης και τον αριθμό παροχής ύδρευσης), προκειμένου η οικονομική υπηρεσία να προχωρήσει στην καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων στην εφαρμογή myDATA, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διασταύρωση των στοιχείων.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: 8:00π.μ. – 12:00 μ.μ

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε.