Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του σχολείου στην έμφυλη κοινωνικοποίηση των εφήβων και στη διαμόρφωση υγιών στάσεων και αξιών αναφορικά με τις διαφυλικές τους σχέσεις, προγραμματίζει εκπαιδευτικές δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βίας λόγω φύλου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης, στις 29 Νοεμβρίου 2022, στις 11.00 π.μ., στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοκρατίας 27, στην Κοζάνη, με θέμα «Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας». Η δράση απευθύνεται, κυρίως, στον νέο θεσμό των Συμβούλων Σχολικής Ζωής των σχολικών μονάδων της Δ.Δ. Ε. Κοζάνης, οι οποίοι στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως εμψυχωτές για την διάχυσή των αποτελεσμάτων και την εκπόνηση δράσεων στα σχολεία.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται με τη συνδρομή του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από το εξειδικευμένο προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης του Κ.ΕΘ.Ι. και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης σχετικά με τα Δίκτυα και τις Δομές Πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, τα χαρακτηριστικά της ενδοοικογενειακής βίας, τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα σημάδια που εγείρουν υποψίες ενδοοικογενειακής βίας, το Νομικό Πλαίσιο και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, καθώς και τον ρόλο της διεπιστημονικότητας. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης θα παρουσιάσουν προγράμματα και καλές πρακτικές που έχουν υλοποιήσει στα σχολεία τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.