Το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε 10 θέσεις για κάλυψη εποχιακών αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οκτώ μήνες. Πρόκειται για θέσεις Διοικητικού -Οικονομικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών . Επίσης εγκρίθηκαν δυο ακόμα θέσεις κτηνιάτρων για οκτώ μήνες .