Δήμος Κοζάνης: Διαμόρφωση νέων πεζοδρομίων επί της κεντρικής οδού Ερμού, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου ανάπλασης της Πλατείας Λασσάνη – Σημερινές Εικόνες.