Φυτεύουν δέντρα και όχι φωτοβολταϊκά στην Καλαμιά της Κοζάνης. Οι κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι για την δημιουργία ενός ακόμα φωτοβολταϊκού πάρκου, αποφάσισαν να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για να κρατήσουν ελεύθερα τα βουνά τους.