Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο την καταγγελία της σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας σε δυο οικοδομές επί της οδού Δημογεροντίας και Αετοράχης λόγω ανεξόφλητων οφειλών και την άρση του δικαιώματος χρησικτησίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού θερμικού υποσταθμού με το δικαίωμα αποξήλωσης και επιστροφής του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Δηλαδή διακόπτεται η παροχή τηλεθέρμανσης και ζητείται πίσω και ο εναλλάκτης.

Η πρώτη οικοδομή έχει ανεξόφλητα τέλη σύνδεσης της τηλεθέρμανσης ύψους 5.482 € καθώς και ανεξόφλητους λογαριασμούς 16.964 € πλέον ΦΠΑ που εκκρεμούν από το 2013 .Ο καταναλωτής προέβη τέσσερις συνολικά φορές σε ρύθμιση / διακανονισμό οφειλών χωρίς να καταφέρει να τηρηθεί καμία εξ’ αυτών. Η δεύτερη οικοδομή , έχει ανεξόφλητα τέλη σύνδεσης της τηλεθέρμανσης συνολικού ποσού 5.482€.

Απλά να συμπληρώσουμε ότι και ο Δήμος Κοζάνης χρωστά στη ΔΕΥΑΚ 1, 1 εκ ευρώ, ο ΟΑΠΝ περίπου 1, 5 εκ και τουλάχιστον η Κοινωφελής Επιχείρηση μαζί με τις δυο σχολικές επιτροπές τουλάχιστον 500.000 ευρώ .

Ιωάννα Παπαδημητρίου