Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:

Την Δευτέρα 20-05-2024 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 08:00 έως 13:00 στις εξής περιοχές και οικισμούς του Δήμου Κοζάνης:

Άργιλος, Νέο Κλείτος

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

ΓΙΑ ΤOΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Δημήτριος Λιάνας
Δ/ντής Περιοχής Κοζάνης