Στην περιοχή της Κούλας Πρεσπών υπάρχουν ακίνητα που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, τα οποία έχουν περιπέσει σε αχρηστία εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Δήμος Πρεσπών έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να του παραχωρηθούν τα ακίνητα αυτά για να τα αξιοποιήσει ενώ παράλληλα συντάσει πρόταση αξιοποίησης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Φλώρινας, ΑΝΦΛΩ, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων για την τουριστική ανάπτυξη των Πρεσπών και της Δ. Μακεδονίας με όχημα την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών αξιών της Πρέσπας και της συγκεκριμένης περιοχής, σε πρότυπο οικοτουριστικής εγκατάστασης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης, όπως έχει διαμορφωθεί από τους μελετητές θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Λάζαρος Ναλπαντίδης) στον Λαιμό Πρεσπών στις 6μμ. για διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

Η είσοδος στο χώρο υπόκειται στους ισχύοντες περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19. Στην συνάντηση μπορείτε να συμμετέχετε και με τηλεδιάσκεψη στο δωμάτιο τηλεδιάσκεψης του Δήμου Πρεσπών https://prespes.webex.com/ και password: hD4Cnv7YsF7 

­