Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δασοτεχνική μελέτη για διάνοιξη και βελτίωση 12 νέων δασικών οδών Γ’ κατηγορίας, συνολικού µήκους 8+123,43 km, στη θέση ¨Μάνα Νερού¨, των Τ.Κ. Βαθυλάκκου και Μεσσιανής, Σερβίων, και της Τ.Κ. Οινόης Κοζάνης. Πρόκειται για συνοδευτικά έργα εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθµών 41-99 µε προϋπολογισμό δαπάνης 384.400€ (µε Φ.Π.Α. 24 %).

Η απόφαση αυτή πάρθηκε στις 28 Απριλίου τη Μεγάλη Τετάρτη, μια μέρα μετά το δημοτικό συμβούλιο Σερβίων. Σύμφωνα με πληροφορίες του prlogos αφορά φωτοβολταϊκούς σταθµούς εκτός της επίμαχης περιοχής του δάσους μακεδονικής δρυός, όπου ακόμα δεν υπάρχει κάποια επέμβαση.

Δεν υπάρχει προς στιγμήν καμία νέα αίτηση των επενδυτών για νέο μέρος, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια παλιότερη επιτροπή δασολογίου για μεταφορά των φ/β που βρίσκονται μέσα στο δάσος.

Ιωάννα Παπαδημητρίου