Υπέυθυνη περιβαλλοντική αποκατάσταση -Θα συνταχθούμε σε όποια απόφαση ληφθεί από την ελληνική πολιτεία για την Ακρινή

Ο Δημήτρης Μετικάνης, γενικός διευθυντής λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ στη διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου για το νομοσχέδιο της απολιγνιτοποίησης τόνισε ότι υπάρχουν τέσσερις  άξονες  που η ΔΕΗ εστιάζει και όλος ο σχεδιασμός της επιχείρησης είναι συμβατός με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης.

1. Ανθρώπινο δυναμικό: επανεκπαίδευση,μετακινήσιες, πρόγραμμα  στοχευμένης αποδέσμευσης  μέσω εθελούσιας αποχώρησης

2.Περιβάλλον: μελέτες αποκατάστασης σταθμών όπως προβλέπονται από ΑΕΠΟ..Η ΔΕΗ θα τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της για την αποκατάσταση των εδαφών εφαρμόσζοντας την κυκλική οικονομία με αξιοποίηση ιμάντων, ταινιοδρόμων.

3.Τοπική κοινωνία: Η ΔΕΗ θα στηρίζει την τοπική κοινωνία μέσα από νέες δραστηριότητες, φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ, αποθήκευση  και άλλες ενεργειακές χρήσιες,  ενώ η επιχείρηση συμβάλει στις τηλεθερμάνσεις  και την απεξάρτησή  τους από το  λιγνίτη με υπογραφή σχετικών μνημονίων. Ήδη μπήκαν ηλεκτρολέβητες στον ΑΗΣ Καρδιάς και προχωρά ο διαγωνισμός ΣΗΘΥΑ στον ΑΗΣ  Καρδιάς , ολοκληρώνονται οι αντίστοιχοι για λέβητες φυσικού  αερίου  και  σε εξέλιξη είναι οι αναγκαίες  μετασκευές  στην Πτολεμαΐδα 5 για παροχή τηλεθέρμανσης στο δήμο Εορδαίας .

4.Επαναπροσδιορισμός της παρουσίας της ΔΕΗ στην περιοχή :Αξιοποιείται ένα μέρος των εδαφών των ορυχείων για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης. Επαναπροσοδιορίζεται η χρήση ενεργειακών υποδομών  .Υπάρχει πρόταση για τροποποίηση γεννητριών του ΑΗΣ Καρδιάς  σε σύγχρονους πυκνωτές  , η πλήρης αξιοποίηση των υποσταθμών της Καρδιάς για συστήματα μπαταριών ,συστήματα φωτοβολταϊκών, ΣΗΘΥΑ. Προγραμματίζονται συστήματα θερμικής αποθήκευσης στις υπάρχουσες λιγνιτικές μονάδες με τη μεταρροπή τους για την  καύση βιομάζας, καινοτόμες τεχνολογίες για αξιοποίηση  ενεργεακών υποδομών για παροχή υπηρεσιών αδράνειας   στο σύστημα  , ενώ λόγο έκανε και για τη μετατροπή της μονάδας 5 σε μονάδα καύσης φυσικού αερίου.

“Οι λιγνιτικές μονάδες που δεν έχουν αποσυρθεί είναι διαθέσιμες και τώρα. Ο Άγιος Δημήτριος 5 είναι εκτός λειτουργίας , δεν έχουν απαξιωθεί  οι μονάδες , προσαρμόστηκαν στην νέα λειτουργία” πρόσθεσε στην δευτερολογία του .

Για τις αποκαταστάσεις των εδαφών η ευθύνη της επιχείρησης είναι και για τις εκτάσεις που κρατάμε και για αυτές που δίνουμε. Από 150.000 στρέμματα θα δοθούν 25.000 αδιατάρακτες, άλλες τόσες αποκαταστημένες και μένουνακόαμ 75.000 . Η επιλογή για τους ηλεκτρολέβητες στην  Καρδιά έγινε λόγου χρόνου παρέμβασης , με τις τιμές που ισχύναν τότε εξήγησε, ενώ  , αν χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες για την τηλεθέρμανση  της Κοζάνης  θα συζητήσουμε. “Οι υποχρεώσεις για Αναργύρους και Ποντοκώμη είναι ευθύνη της Περιφέρειας Θα συνταχθούμε σε όποια απόφαση ληφθεί από την ελληνική πολιτεία για την Ακρινή”.

Ι.Π.