Λόγω της επικινδυνότητας της ουσίας που βρέθηκε στο πόσιμο νερό, το οποίο καταναλώνουν οι δημότες του Δήμου Βοΐου και ιδιαίτερα τα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλονερίου και Σιατίστης, επιβάλλεται να επέμβει ο Εισαγγελέας, είτε για να βρεθεί ο ένοχος –αν υπάρχει- που μόλυνε το νερό, είτε για να εξεταστεί ο λόγος για τον οποίο δόθηκε το νερό από την ύποπτη πηγή, χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Είναι λυπηρό να μένει εν έτη 2019 η πρωτεύουσα του Δήμου Βοΐου και το Δημοτικό Διαμέρισμα Καλονερίου εφτά ημέρες χωρίς πόσιμο νερό, με ένα Δήμο ο οποίος δεν μπορεί να πει δημοσίως και ανεπιφύλακτα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή επικινδυνότητας.