Δεν υπάρχει κανένας συμβεβλημένος παθολόγος και πνευμονολόγος ιδιώτης γιατρός στην Κοζάνη-Η επίταξη σε αναμονή

Στο ΦΕΚ της επίταξης αναφέρεται ότι εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας όπως προβούν σε επίταξη γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με έδρα εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Στο Νοσοκομείο της Κοζάνης μέχρι στιγμής δεν έχουν καλυφθεί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δεν υπάρχει κανένας συμβεβλημένος παθολόγος και πνευμονολόγος ιδιώτης γιατρός στην Κοζάνη-Η επίταξη σε αναμονή.