Στο ΦΕΚ της επίταξης αναφέρεται ότι εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας όπως προβούν σε επίταξη γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με έδρα εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής για χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Στο Νοσοκομείο της Κοζάνης μέχρι στιγμής δεν έχουν καλυφθεί τα κενά των δυο παθολόγων και δυο πνευμονολόγων που ζητήθηκαν .Ούτε ιδιώτης εκδήλωσε ενδιαφέρον ούτε έγινε επίταξη. Ενδιαφέρον έχει βέβαια ότι σε αυτή την πρώτη φάση επιτάσσονται γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρει το ΦΕΚ και στην Κοζάνη δεν υπάρχει κανένας συμβεβλημένος παθολόγος ούτε πνευμονολόγος .Ιδιώτες γενικοί γιατροί δεν υπάρχουν καν , για να αναζητήσουμε συμβεβλημένους , ενώ οι υπόλοιποι γενικοί γιατροί του ΕΣΥ προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες τους σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία.

Η απουσία συμβεβλημένων μόνο ως δικαιολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να μην γίνει επίταξη στο Μαμάτσειο με την πανδημία να καλπάζει και στον μαθητικό πληθυσμό.

Ιωάννα Παπαδημητρίου