Το παράδειγμα των οικογενειών Πετρόχειλου, Κεντεποζίδη και Ρουβά

Το παράδειγμα της Kiefer με τη δημιουργία πολλών Ι.Κ.Ε. ακολουθεί επίσης η οικογένεια Ρουβά και η οικογένεια Κεντεποζίδη. Ενδιαφέρον έχει ότι οι μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. που συστήνονται στα Γρεβενά και την Κυρακαλή Γρεβενών επιχειρούν στο δήμο Κοζάνης, πρωτίστως στην θέση  Μάνα Νερού, στον Πλάτανο Οινόης, το Μαυροδένδρι, τα Σιδερά, αλλά και στα  Αλωνάκια, τα Κοίλα. Κ. Ταλιαδούρη και Καραϊσκάκη γωνία 2-4 η διεύθυνση που δηλώνουν στα Γρεβενά περίπου 20 εταιρείες με τις περισσότερες πάνω από 30 να έχουν έδρα την Κυρακαλή που εξελίσσεται σε επιχειρηματικό παράδεισο.

Θυμίζουμε τη δράση της οικογένειας Ρουβά με εμπλουτισμένο κατάλογο:

Πλάτανος Οινόης

– «LITMUS POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Κυρακαλή Γρεβενών και νόμιμο εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Ρουβά του Αναστασίου

– APRICUS POWER Μ.Ι.Κ.Ε με έδρα την Κυρακαλή Γρεβενών και νόμιμο εκπρόσωπο την Ευαγγελία Ζυγούλη

– Z.E.SUN. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο την Εριφύλλη Ζυγούλη του Μηνά και έδρα τα Γρεβενά

– ΥΠΕΡΙΩΝ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο το Νίκο Ρουβά του Κωνσταντίνου και έδρα τα Γρεβενά

– FS PUN SUN Μ.Ι.Κ.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο το Ζυγούλη Νικόλαο του Γεωργίου με έδρα την Κυρακαλή Γρεβενών

Μάνα Νερού

– HELIOS POWER Μ.Ι.Κ.Ε. του κ. Αναστασίου Ρουβά με έδρα τα Γρεβενά

– EL REY HELIOS Μ.Ι.Κ.Ε. με έδρα επίσης την Κυρακαλή Γρεβενών του Βασιλείου Ρουβά του Κωνσταντίνου

– NUESTRO SOL Μ.Ι.Κ.Ε. της Αικατερίνης Ζυγούλη του Νικόλαου

– LUZ DEL SOL Μ.Ι.Κ.Ε. του Απόστολου Ρουβά του Κωνσταντίνου

Οικογένεια Κεντεποζίδη

Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.» που επιχειρεί επίσης στην θέση «Μάνα Νερού» δημιουργήθηκε από τον Χρήστο Πετρόχειλο αλλά σε αυτή συμμετέχει και η οικογένεια Κεντεποζίδη, η οποία αναλαμβάνει το τεχνικό κομμάτι των έργων της Kiefer. Τέσσερις ακόμα Μ.Ι.Κ.Ε. η WESTERN SOLAR 1 Μ.Ι.Κ.Ε. του Λεωνίδα Κεντεποζίση του Παρασκευά, η WESTERN SOLAR 2 Μ.Ι.Κ.Ε.  του Παρασκευά Κεντεποζίση του Λεωνίδα, η WESTERN SOLAR 3  Μ.Ι.Κ.Ε. τoυ Σταύρου Κεντεποζίση του Λεωνίδα και η  WESTERN SOLAR 4 Μ.Ι.ΚΕ. του  Ζήνωνα  Κεντεποζίδη του Λεωνίδα, με έδρα και οι τέσσερις στην Κυρακαλή Γρεβενών επιχειρούν στην θέση «Μάνα  Νερού».

Στις 28 Μαΐου και 6 Αυγούστου 2020 πήραν βεβαιώσεις. Απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για δυο έργα η κάθε εταιρεία και συγκεκριμένα για τα εξής: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 53, ισχύος 499,2 kW», συνολικής επιφάνειας 8.147τ.μ., «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 100, ισχύος 499,5 kW», συνολικής επιφάνειας 6.598 τ.μ., «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 61, ισχύος 499,2 kW», συνολικής επιφάνειας 6.849 τ.μ., «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 58, ισχύος 499,2 kW», συνολικής επιφάνειας 8.465τ.μ., «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 63, ισχύος 499,2 kW», επιφάνειας 6.435 τ.μ «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 104, ισχύος 499,5 kW», συνολικής επιφάνειας 6.477τ.μ., «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 102, 499,5 kW», συνολικής επιφάνειας 6.518τ.μ και για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 106, ισχύος 499,5 kW», που θα εγκατασταθεί σε έκταση 6.500τ.μ., στη θέση «Μάνα Νερού» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεσιανής.

Kiefer, Πετρόχειλος @ συνεργάτες

Ανάλογα δημιουργείται και η GREEN VELOCITY 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η GREEN VELOCITY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η GREEN VELOCITY 4ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η GREEN VELOCITY 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλες στην Κυρακαλή με εκπρόσωπο του Παναγιώτη Πετρόχειλο του Βασιλείου. Επίσης η SUN POWER 1 και 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε από τον Χρήστο Πετρόχειλο του Βασιλείου με έδρα επίσης την Κυρακαλή Γρεβενών, όπως και η CP SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η WIND ENERGY FACILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύει στα Γρεβενά και στη διεύθυνση Κ. Ταλιαδούρη  και Καραϊσκάκη γωνία 2-4 του Παναγιώτη Πετρόχειλου  επιχειρεί στην θέση Μάνα Νερού με το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 46, ισχύος 499,2 Kw. Η GREENFIELD WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Παναγιώτη Πετρόχειλου του Βασιλείου αλλά και η PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι του ίδιου.

Επίσης η BIOENERGY PLANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η HYDROELECTRIC SOURCES GREVENA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. η KIEFER HOLDINGS ΙΚΕ, η ENVIROENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η PV TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η PV PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η PHOTOVOLTAIC ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχουν επίσης όλες έδρα Κ. Ταλιαδούρη και Καραϊσκάκη γωνία 2-4 και εκπρόσωπο το Χρήστο ή Παναγιώτη Πετρόχειλο. Αλλά και η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΣΟΦΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύουν επίσης στην Ταλιαδούρη και Καραϊσκάκη γωνία 2-4 στα  Γρεβενά και έχουν άλλους νόμιμους εκπροσώπους.

Η DA & KT ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει την ίδια διεύθυνση στα Γρεβενά και έχει νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Ασημακόπουλο, επικεφαλής λειτουργίας και συντήρησης έργων της kIEFER, όπως και η TURBOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με διαχειριστή τον Ιωάννη Κλωνάρη, Project Μanager στην εταιρεία kIEFER και η SOLAR PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διαχειριστή τον Ιωάννη Χαρίτο, υπεύθυνο Κατασκευής Έργων της εταιρείας KIEFER. Επίσης η  DA SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως και η VERDE ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  έχουν  νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Ασημακόπουλο με έδρα την Κυρακαλή, όπως και η JC SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διαχειριστή τον Ιωάννη Χαρίτο.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Μάνα Νερού, Μαυροδένδρι και Σιδερά με κοινό παρονομαστή – Πνίγεται από τα Φ/Β ένα κτηνοτροφικό χωριό

Μάνα Νερού και Μαυροδένδρι με κοινό παρονομαστή -Οι επιχειρηματικές συνεργασίες δίπλα στις εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων….