Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 11.04.2021 έως και Τετάρτη 20.04.2021

Το Συγκρότημα Αλιάκμονα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022

Παράρτημα

Αίτηση