Το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις των Πρεσπών αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους. Μέριμνα του Δήμου μας είναι να παρέχει στους πολίτες και τους επιχειρηματίες της περιοχής υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών με βιώσιμο τρόπο καθώς και τους σχετικούς διαθέσιμους πόρους. Οι ενεργειακές κοινότητες ως αναπόσπαστο κομμάτι της Δίκαιης Μετάβασης, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τις τοπικές κοινωνίες και, μεταξύ άλλων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε σε μια συνάντηση ενημέρωσης για τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων αλλά και για τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για αυτόν τον σκοπό. Με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 να βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, θα αναδειχθούν τα πρακτικά βήματα για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας και η συνεισφορά της στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η Συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Λαιμό, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, στις 6μμ.

Θα μιλήσουν:

Ιωάννα Θεοδοσίου, The Green Tank
Λευτέρης Ιωαννίδης, δίκτυο Οφeλος Μη Κερδοσκοπικών Ενεργειακών κοινοτήτων, πρ. Δήμαρχος Κοζάνης
Μιχάλης Πετράκος, Δήμος Πρεσπών