Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» θα μπορούσε να συνεισφέρει στο έργο των εθελοντών του Κρόκου για τη διανομή των εμφιαλωμένων νερών προς τους κατοίκους. Ωστόσο, ο επικεφαλής της κ. Κουζιάκης, προτίμησε για μια ακόμη φορά την ανέξοδη μικροπολιτική του πληκτρολογίου. Κρίμα!