19η Μαΐου: Ημέρα τιμής και μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού!

Ανάψαμε σε συνεργασία με τα Ποντιακά Σωματεία του Νομού Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα την Φλόγα της Μνήμης για τα 353.000 θύματα που εξοντώθηκαν από τους Τούρκους!

Ζητούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας!

Δεν ξεχνάμε!