Οδηγούμε με προσοχή και με όλους τους κανόνες ασφαλείας.