Με δύο σύγχρονα απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 12 και 6 κυβικών μέτρων ενισχύθηκε ο Δήμος Βοΐου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 272.800 ευρώ.

Με την προσθήκη των δύο απορριμματοφόρων θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Δήμου στη συλλογή, την διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου βελτιώνοντας δραστικά την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς το απορριμματοφόρο όχημα των 6 κυβικών μέτρων θα μπορεί να εισέρχεται για αποκομιδή στους στενούς δρόμους των οικισμών.

Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί το σχέδιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών καθαριότητας βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις.