Θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού στο Τσιαμπλάκ για αποκατάσταση βλάβης.