ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Προθεσμία ως 15/12/2023

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

¨ Παρακαλούνται οι εμποροεπαγγελματίες που θέλουν να νοικιάσουν κοινόχρηστους χώρους για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα για το έτος 2024 να καταθέσουν αιτήσεις στο δημαρχείο με την γνωστή διαδικασία που εφαρμόστηκε και πέρυσι (Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις γειτόνων εφόσον ζητούν χρήση όμορων χώρων) Απαραίτητη προϋπόθεση λήψης άδειας για το 2024 είναι οικονομική τακτοποίηση των τελών του 2023.

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες των καταστημάτων εστίασης που θέλουν άδειες παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2024 να καταθέσουν αιτήσεις στο Δημαρχείο με τη διαδικασία που εφαρμόστηκε και πέρυσι (Αίτηση και άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ισχύ ή έντυπο ηλεκτρονικής γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ).

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο Δημαρχείο ή και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.velvento.gr Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Τηλ επικοινωνίας στο Δήμο: 2464350303