Στη Γέφυρα Βενέτικου έχει απαγορευθεί η παράλληλη διέλευση βαρέων οχημάτων, καθημερινή παρουσία της Αστυνομίας, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωσή της έως ότου εξασφαλισθεί η στατικότητά της. Μια γέφυρα που κατασκευάστηκε την δεκαετία ’60 και μέχρι τώρα αποδείχθηκε αξιόπιστη, χρήζει απαραίτητης συντήρησης.