Με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει κατά τη διάρκεια της θητείας μας για τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, η Δυτική Μακεδονία μπορεί να είναι επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων με αναφορά στο πράσινο Η2 σε όλη τη ΝΑ Μεσόγειο!!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διακήρυξη που υπογράφηκε από τους υπουργούς Ενέργειας των τριών χωρών προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός περιφερειακού συμπλέγματος υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και της βιομηχανίας. Οι χώρες θα αναζητήσουν τόσο διασυνοριακό καθεστώς στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» όσο και τη δυνατότητα ενός κοινού έργου. Το περιφερειακό σύμπλεγμα θα αναπτύξει διασυνοριακά έργα για την τόνωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, για την ενσωμάτωσή της σε ένα σύστημα παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών και για την ανάπτυξη ειδικής υποδομής υδρογόνου.

https://www.bta.bg/…/603902-bulgaria-greece-romania-to…

Από fb: Giorgos Kasapidis A