Στα όρια και των τεσσάρων ΠΕ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε έργα αποτροπής εισροής φερτών υλών στο οδικό δίκτυο σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, που ολοένα και περισσότερο βιώνουμε.

Σαφής οι οδηγίες προς τις αρμόδιες ΔΤΕ για τέτοια έργα τσιμεντόστρωσης και σωστής απορροής των υδάτων των παράπλευρων δρόμων.

Προτεραιότητα μας η προστασία των οδηγών που διέρχονται το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας της Έδρας και των ΔΤΕ των ΠΕ της Περιφέρειας μας από τον κίνδυνο των φερτών υλών από τους δρόμους αυτούς στο οδικό δίκτυο.

Επιπλέον διάνοιξη των πλευρικών τάφρων και των αγωγών απορροής που είχαν πολλά χρόνια να συντηρηθούν.

Τα έργα είναι στο Ε.Ο. δίκτυο Κοζάνης – Σιάτιστας.

Πηγή: fb: Giorgos Kasapidis