Στην συνάντηση με τον Πρόεδρο Μιλτιάδη Καρακουλάκη, το Γενικό Γραμματέα Χρήστο Αθανασιάδη και την συνεργάτη του Συνδέσμου Ζωή Θώμου συζητήσαμε τα ανοιχτά ζητήματα του κλάδου, τις προοπτικές και το χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων ενεργειών.

Μεταξύ άλλων συζητήσαμε για:

– Διασφάλιση πρακτικών εκτροφής στο πλαίσιο πρωτοκόλλου πιστοποίησης ευζωίας των γουνοφόρων ζώων
– Πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Απόλλων» (ενεργειακός συμψηφισμός)
– Αντίστοιχες προτάσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης και τον Αναπτυξιακό Νόμο
– Ολοκλήρωση των έργων αγροτικής οδοποιίας
– Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
– Εκπόνηση μελετών για τον κλάδο των γουνοφόρων.