Στηρίζουμε τους κατοίκους της παραλίμνιας περιοχής Ιλαρίωνα.

Με ρύθμιση που κατέθεσα προωθείται η δυνατότητα των κατοίκων της παραλίμνιας περιοχής Ιλαρίωνα να αξιοποιήσουν τον πλούτο της λίμνης.

Δικαίωμα αλιείας θα έχουν οι κάτοικοι – επαγγελματίες αλιείς συγκεκριμένων παραλίμνιων οικισμών της λίμνης Ιλαρίωνα.

Κοζάνη, 05/07/2022
Γιώργος Αμανατίδης