Ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης στο θέμα της ΔΕΗ ζήτησε να γίνει συνάντηση με τη διοίκηση σε υψηλό επίπεδο παρόντων των εργαζομένων  για να εκφραστούν οι ανησυχίες όλων και να δοθούν διευκρινίσεις. Κατά πλειοψηφία πέρασε αυτή η πρόταση με την αντιπολίτευση να διαφωνεί εκφράζοντας τρεις διαφορετικές προτάσεις. “Ανησυχώ για τις θέσεις εργασίας, αν αποκατασταθούν τα εδάφη , αν γίνουν οι μετεγκαταστάσεις αλλά και οι επενδύσεις στην περιοχή. Σαφώς και θα αντιδράσουμε αν είναι κάτι επιζήμιο .Δεν μπορώ να καταλάβω ότι μια επιχείρηση να θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητάς της και να υπονομεύει την φωλιά της .Η μετεξέλιξη της ΔΕΗ θα περάσει μέσα από επενδύσεις όχι μέσα από μηνύσεις .Αν εγκυμονούν κίνδυνοι θα βγούμε με ένα ΟΧΙ. Τι φοβάται κάποιος να μιλήσει με κάποιον με αντίθετες απόψεις;Και να δοθούν εγγυήσεις κάτι που δεν  έχει γίνει ως τώρα ” .

Ι.Π.