Ότι θα ρίξετε το χορό της ζωής σας στις Γιορτές της Γης 2023 – Βλάστη το ξέρουμε.

Θέλουμε όμως να σιγουρευτούμε ότι θα τα μάθετε σωστά!

Με τον χοροδιδάσκαλο, φίλο και θαμώνα του φεστιβάλ Γιώργο Καρκάρη!