Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Λαβανίτσας: Εορτασμός του πολιούχου Αγίου Αχίλλειου της Λάβας Σερβίων.