Ανανεώθηκε έως τις 6 Μαρτίου του 2051 η παραχώρηση του μεταλλείου του Προσηλίου στη ΜΕΤΕ Α.Ε. μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών .Το μεταλλείο είχε άδεια  παραχώρησης ως το 2026.

α) Το εναπομένον αποθεματικό δυναμικό, έως 38 εκατομμυρίων τόνων, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά μια σειρά από ενεργειακές χρήσεις του λιγνίτη  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028 που θα απαγορευθούν, και κατόπιν αυτής της ημερομηνίας μη ενεργειακές χρήσεις του λιγνίτη(από την παραγωγή καυσίμου στην παροχή βιομηχανικών και γεωργικών λύσεων και άλλες λύσεις εναλλακτικής αξιοποίησης του λιγνίτη για εξωηλεκτρικές χρήσεις )

β) Από τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης για τον λιγνίτη Προσηλίου προκύπτει ότι, παρά την ξυλιτική του σύσταση, από το λιγνίτη μπορεί ν’ ανακτηθεί σημαντική ποσότητα χουμικών και φουλβικών οξέων. Τούτο καθιστά το συγκεκριμένο λιγνίτη κατάλληλη πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, οργανοχουμικών λιπασμάτων, αλλά και χουμικών και φουλβικών οξέων. Μάλιστα η απόδοση σε χουμικά και φουλβικά οξέα κρίνεται πολύ ικανοποιητική σε σύγκριση με τις αντίστοιχες από άλλους ελληνικούς λιγνίτες.

γ) Στην τεχνικοοικονομική μελέτη παραγωγής ξηρού λιγνίτη παρουσιάζονται αναλυτικά τεχνικά στοιχεία σχεδιασμού της μονάδας ξήρανσης, προϋπολογισμού του κόστους λειτουργίας της και της βιωσιμότητάς της.

δ) Η μεταλλειοκτήτρια εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. και η μισθώτρια – εκμεταλλεύτρια εταιρεία ΜΕΤΕ Α.Ε., πέραν της αξιοποίησης του κοιτάσματος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή υψηλής ποιότητας λιγνίτη και της απρόσκοπτης παροχής λιγνίτη προς ιδιωτική κατανάλωση, μετά την ανανέωση της παραχώρησης μεταλλείου θα στραφούν σε καινοτόμες χρήσεις του και θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα εξωηλεκτρικής χρήσης του.

Ιωάννα Παπαδημητρίου