Μπορεί να σταμάτησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για ένα μεγάλο διάστημα οι βεβαιώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για φωτοβολταϊκά αλλά τις τελευταίο διάστημα πέφτουν βροχή. Εδώ και μια βδομάδα δίνονται βεβαιώσεις για έργα
ισχύος 999 kWp ή 499kWp δηλαδή κάτω από 1 ΜW ή 500KW με υπογραφή του διευθυντή Περιβάλλοντος μετά από εντολή του περιφερειάρχη.

Από τις 26 Μαρτίου 2021 δεν εκδίδονταν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια για τα μικρά έργα χωρίς ωστόσο να σταματούσε η αδειοδοτική διαδικασία. Φυσικά τα μεγάλα έργα προχωρούσαν μιας και δεν είχε καν γνωμοδοτικό ρόλο για αυτά η Περιφέρεια. Μετά από 14 μήνες ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης στη Διαύγεια δεκάδων βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντικούς όρους , πολλά από τα οποία έχουν κιόλας αποσυρθεί.

2.000 έργα είχαν μείνει στο ράφι αυτούς τους μήνες και άλλα 1.000 δεν έχουν καν εξεταστεί. Συνολικά δηλαδή 3.000 έργα θα βγουν στη Διαύγεια μετά από την πολύμηνη παύση 14 μηνών. Ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης είχε υπογράψει για περίπου 3.000 έργα και τώρα με εντολή του θα υπογραφτούν περίπου άλλα τόσα.

Ιωάννα Παπαδημητρίου