Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το έτος 2024 βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες, ποσού 2.000€ εκάστη, καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, οι οποίες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, πρόκειται να παντρευτούν με Α’ θρησκευτικό γάμο και να είναι πτωχές – άπορες. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό, στο email : [email protected]. Κατάθεση αιτήσεων έως και 26 Απριλίου 2024.

Για το κληροδότημα,

Ο Γραμματέας
π. Νικόλαος Γ. Κοντός