Απαράδεκτη η στάση του Δημάρχου κ. Λευτέρη Ιωαννίδη σχετικά με την σημερινή συνάντηση για τον καθορισμό χώρων υπαίθριας διαφήμισης. Στην εγκύκλιο 11 που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 2 Απριλίου 2019 για την «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019”» αναφέρει στο μέρος Ε σχετικά με τους χώρους υπαίθριας προβολής μηνυμάτων των συνδυασμών πως «απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3023/2002.»

Και ρωτάμε: Πως είναι δυνατόν, χωρίς να προηγηθεί η συνάντηση που προβλέπει η νομοθεσία και χωρίς να καθοριστούν οι χώροι προβολής επί ίσοις όροις σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 3023/2001, να έχει αναρτήσει ο Δήμαρχος Κοζάνης δικές του αφίσες σε στάσεις αστικών στην πόλη της Κοζάνης εδώ και μια περίπου εβδομάδα;

Θεωρούμε απαράδεκτη την πρακτική αυτή ενώ διατηρούμε την επιφύλαξη να προσφύγουμε στην Επιτροπή Εκλογικών Παραβάσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Συνδυασμός Κοζάνη ΜΠΡΟΣΤΑ