Τρεις φορές συνεδρίασε η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για να επιλέξει εκλεκτορικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα του τμήματος με επτά υποψηφίους από το μητρώο εσωτερικών μελών στη θέση του επίκουρου και τέσσερις αναπληρωτές, εξωτερικά μέλη ακόμα δεν αναρτήθηκε στην Απέλλα.

Αιτία τα γνωστικά αντικείμενα που επιλέγονται και δεν συνάδουν με το αντικείμενο του ίδιου του τμήματος όπως Θεσμική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Μια μεταγραφή από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Γρεβενών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Κοζάνης