Στο στενό του Φιλοπρόοδου συναντήσαμε αυτή την πρωτότυπη πατέντα σε λακκούβα του οδοστρώματος.