Καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας της Π.Ε. Κοζάνης, στα οποία θα ψηφίσουν, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, οι εκλογείς, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων της εκλογικής περιφέρειας της Π.Ε. Κοζάνης, μέχρι και την Α΄ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2024), οι Ετεροδημότες Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και την 30η Απριλίου 2024 και οι Κοινοτικοί Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024 ως κάτωθι: